• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om salgs-/skjenkebevilling, utvidet skjenkebevilling

Informasjon

Saksbehandlinga startar når fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er registrert mottatt. Det vil bli høve til å laste opp vedlegga mot slutten av skjemaet.

Følgjande dokument skal følgje søknaden:

 1. Firmaattestar for alle selskapa som er involverte i drifta
 2. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for fysiske personar som eig meir enn én 3-del av føretaket
 3. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for føretaket sin daglege leiar
 4. Skatteattest for driftsselskapet
 5. Adkomstdokument (leiekontrakt el. anna dokument som bekrefter at søkjar disponerer lokalet til det bruk som det søkjas om
 6. Brukstillating/ferdigattest frå Areal og byggjesak ( Approbasjon ved nytt lokale/bygningsmessige arbeider)
 7. Teikning/plan for uteserveringa, med grunneigar si godkjenning påteikna
 8. Godkjenning av uteserveringa frå vegmyndighet ved bruk av offentleg veg/fortau
 9. Vitnemål som stadfestarar at styrar og stadfortredar har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 10. Tilsetjingssbevis/dokumentasjon som viser styrar og stadfortredar sine tilknytningar til staden
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader