• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknadsskjema kulturmidlar

Om kulturmidlar

Kven kan søke om tilskot?

Formannskapet ønskjer å forhalde seg til hovudklubbane, ikkje til underavdelingane. Søknader frå idrettslaget skal sendast Idrettsrådet til uttale før fordelinga av kulturmidlar vert lagt fram for politisk handsaming. Idrettsrådet kan sjølv søke om midlar på linje med dei andre laga, men uttalen skal ikkje omfatte eigen søknad. Velforeiningar kan søkje berre i dei tilfella det ikkje er grendelag i området.

Foreiningar som har til hovudoppgåve å samle inn pengar til føremål som ikkje kan klassifiserast under kultur har ikkje rett til tilskot. Dei kan sjølvsagt likevel søkje om underskotsgaranti/prosjektstøtte til kulturtiltak (eiga ordning).

Valle kommune har følgjekort for funksjonshemma. Følgjekortet gjev den funksjonshemma rett til å ta med følgje gratis inn på kulturarrangement i regi av arrangørar som har akseptert ordninga.

Alle som får tilskot frå kulturmidlane i Valle er forplikta til å akseptere reglane for følgjekort på sine arrangement.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader