• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilskot til landbruket

Litt av regelverket

Føremålet med tilskotsordninga er å sikre eksisterande arbeidsplassar i jordbruket og leggje til rette for å byggje ut nye. Eit aktivt landbruk vil i tillegg vere til fordel for anna næring i kommunen.

Søkjarar under 35 år skal prioriterast. 


 • Tilskot kan berre gjevast til føretak med adresse i Valle kommune.

 • Alle landbruksføretak som får produksjonstilskot i jordbruket, eller som vil få produksjonstilskot etter investeringa, kan få kommunalt tilskot til driftsbygning.

 • Det er eit vilkår at ein søkjer om byggeløyve på bakgrunn av byggeteikningar som er vedlagt søknad om tilskot til driftsbygningar.

 • Tilskotet kjem i tillegg til eventuelle tilskot frå Innovasjon Norge.

 • Tilskot til driftsbygningar kan kunn utbetalast etter at det er levert inn sluttrapport med sluttrekneskap, og etter at landbruksrådgjevar har godkjent bygningen.

 • Tilskot kan krevjast tilbakebetalt heilt eller delvis dersom det seinare kjem fram tilhøve som står i strid med føremålet.

 • Kostnadsoverslag i søknadene er utan mva.Søknadsfrist for kvart kalender år er sett til 25. mai. Om det er att midlar etter at søknadane er handsama, blir ny søknadsfrist 1. oktober same år.

 

Er det att midlar på slutten av året, blir desse flytta over til neste års tilskotsramme.Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader