• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bestilling av borgarleg vigsel

Informasjon

Informasjon om borgarleg vigsel i Valle kommune

Etter at de har fått prøvingsattesten kan de sende bestilling av vigsel via dette skjema
 
Vigsel går føre seg i kommunestyresalen (30+ gjester), eller lite møterom ved kommunestyresalen (max 6 gjester)
Når vi har motteke "bestilling" på vigsel vil sakshandsamar, saman med vigslar (stort sett ordførar), sende ut ei stadfesting på tidspunkt for vigsel til det komande brudeparet.

De må ha to vitne, og dei må vere til stades under seremonien. Vitna er gjerne forlovarane. Brudepar og vitner/forlovarar må ha med seg gyldig legitimasjon ved oppmøte den dagen vigsel skal gå føre seg. Kommunen kan også vere hjelpsam med å stille med vitner om det er ynskjeleg.

I sjølve seremonien nyttar ein «Det borgarlege vigslingsformularet», som er ein tekst som vigslaren les opp. Seremonien kan deretter bli tilpassa med til dømes tekst og musikk ut over dette etter ynskje. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere kva dei vil tillate av ekstra innhald.

Kommunen sender deretter ei vigselsmelding til Folkeregisteret innan tre dagar etter bryllaupet. Samstundes får de ein kopi. Han fungerer som midlertidig vigselsattest inntil de får den endelege i posten frå Folkeregisteret. 

Retningslinjer for kommunale vigsler i Valle kommune:

 1. Ordførar, varaordførar og kommunedirektør vier ved borgarleg vigsel i Valle kommune.
   
 2. Tilbodet er ope for alle.
   
 3. Avtale om slik vigsel må inngås i god tid, seinast tre veker i forkant. Det er ein føresetnad at brudeparet har innhenta prøvingsattest før avtale vert inngått.
   
 4. Vigsel skjer i utgangspunktet i kommunestyresalen i opningstida. Anna kan avtalast spesielt i kvart enkelt høve.
   
 5. Tilbodet er gratis så lenge vigsel skjer i kommunen sine lokalar i opningstida.
 • Dersom vigsel skal skje i anna lokale der det må betalast leige, må brudeparet sjølv dekke leiga.
 • Dersom brudeparet ynskjer pynt ut over det kommunen tilbyr, må dei ordne og betale dette sjølv.
 • Ved vigsel på laurdag eller utanfor ordinær opningstid, skal det betalast eit gebyr på kr 1000,-.
 • Ved andre ynskje kan kommunen krevje gebyr tilsvarande ekstrakostnader.
 • Ved vigsel for innbyggjarar i andre kommunar skal det betalast kr. 1000,- i dokumentkostnader.

 6.   Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegerast til Kommunedirektøren.

Har de spørsmål i høve dette kan de ta kontakt med sakshandsamar Gunn Marith Homme på telefon 91837000.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader